науково-освітній центр з інтелектуальної власності

Історія

Науково-освітній центр з інтелектуальної власності, створений на юридичному факультеті у 2017 році на виконання спільного наказу ректора КНУ імені Тараса Шевченка і президента Національної академії правових наук України на базі кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету (з 2020 року - кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права) КНУ імені Тараса Шевченка, у співпраці з НДІ інтелектуальної власності НАПрН України.

Мета

Реалізація освітньо-професійних, освітньо-наукових та наукових програм, підвищення кваліфікації працівників державної системи правової охорони інтелектуальної власності, підготовка наукових експертних висновків з питань інтелектуальної власності, консультація викладачів та студентів Університету, а також проведення просвітницьких заходів з питань інтелектуальної власності для широкої громадськості. 

НашА діяльність

Споріднені національні та міжнародні організації (заклади, установи) у сфері                                 інтелектуальної власності