Про НАС

Наша команда

Команда Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності це фахівці, які активно працюють над розвитком сфери інтелектуальної власності та інформаційного права України.

Директор

НОСІК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

к.ю.н., доц. кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка 

Наукові інтереси: інформаційне право (в т.ч. правовий режим інформації з обмеженим доступом); право інтелектуальної власності (нетрадиційні об'єкти права інтелектуальної власності, зокрема, доменні імена).

КОДИНЕЦЬ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

д.ю.н., проф., завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка

Наукові інтереси: право інтелектуальної власності; приватно-правове регулювання інформаційних відносин; договори у сфері інтелектуальної власності та інформаційного права; правова охорона об’єктів промислової власності.

КОМЗЮК ЛЕОНІД ТРОХИМОВИЧ

к.ю.н., доц. кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка

Наукові інтереси: право інтелектуальної власності; авторське право і суміжні права; медіа-право.

ЗЕРОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

к.ю.н., ас. кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка

Наукові інтереси: авторське право і суміжні права; право інтелектуальної власності та IT&телеком; захист авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет; правове регулювання доменних імен та доменні спори; правове регулювання рекламної діяльності.

ВОЛИНЕЦЬ ІННА ПАВЛІВНА

PhD, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Наукові інтереси: право інтелектуальної власності в сфері лікарських засобів; недобросовісна конкуренція в сфері інтелектуальної власності.

ЯРМОЛЮК АНАСТАСІЯ АНДРІЇВНА

доктор філософії в галузі права кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка

Наукові інтереси: право інтелектуальної власності; правове регулювання інноваційної діяльності.

СТАРОВІТ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

аспірантка НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, провідний фахівець кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права КНУ імені Тараса Шевченка

Наукові інтереси: право інтелектуальної власності в сфері "зелених" технологій; управління інтелектуальною власністю в сфері "зелених" інновацій; трансфер "зелених" технологій та інновацій.