Діяльність Центру

Науково-освітній центр з інтелектуальної власності

Інституту права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Науково-освітній центр з інтелектуальної власності (далі – Центр), створений на юридичному факультеті у 2017 р. на виконання спільного наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка і президента Національної академії правових наук України на базі кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету.

У співпраці з кафедрою інтелектуальної власності та НДІ інтелектуальної власності НАПрН України забезпечує реалізацію:

  • спільних освітньо-професійних, освітньо-наукових та навчальних програм, підвищення кваліфікації у сфері охорони прав інтелектуальної власності;

  • підготовку наукових експертних висновків з питань інтелектуальної власності (в тому числі наукову експертизу нормативно-правових актів);

  • консультує викладачів та студентів університету;

  • проводить просвітницькі заходи з питань інтелектуальної власності для широкої громадськості.

Щорічно Центром проводяться наступні наукові заходи:

  • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри» (вересень-жовтень).

  • Круглий стіл «Актуальні проблеми реформування національної системи правової охорони інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції України» (травень-червень).

Зросла кількість та масштабність організованих та проведених заходів із залученням фахівців-практиків у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, спільно з кафедрою інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України, ГО «Клуб інтелектуальної власності», Національним офісом інтелектуальної власності (НОІВ), Українським альянсом по боротьбі з підробками та піратством (УАПП), за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономрозвитку).

Загалом Центром було організовано та проведено 9 у 2018 р., 9 – у 2019 р. науково-освітніх заходів, спрямованих на популяризацію знань у сфері інтелектуальної власності.

Крім того, Центр організовує зустрічі студентів юридичного факультету з відомими фахівцями та юристами-практиками (адвокатами, судовими експертами, патентними повіреними) у сфері інтелектуальної власності. Також співробітники Центру сприяли стажуванню студентів у провідних юридичних фірмах України та участі студентів у зустрічах з керівниками практики та керуючими партнерами АО «PwC Legal Україна».

Регулярно проводяться індивідуальні та групові консультації з актуальних питань інтелектуальної власності для співробітників та студентів КНУ імені Тараса Шевченка і широкої громадськості.

Центр виступає співорганізатором щорічного Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних проблем інтелектуальної власності (березень), UBA Students' League Moot Competition on Intellectual Property (березень/квітень) та національної Літньої школи з інтелектуальної власності (липень).

Протягом 2018 року Центр тісно співпрацював з Центром польського права КНУ імені Тараса Шевченка. Так, співробітники надавали нормативно-правові та наукові джерела з права інтелектуальної власності України для підготовки лекцій з інтелектуальної власності в рамках Школи польського права, яку проводили професори факультету права та адміністрації Варшавського університету на базі Центру польського права КНУ.

Співробітники Центру активно залучаються в якості фахівців з інтелектуальної власності: в якості суддів на UBA Students' League Moot Competition on Intellectual Property, лекторів на WIPO-Ukraine Summer School on Intellectual Property-2018 та учасників Парламентських слухань «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні» (грудень 2019 р.).

Центр бере участь у нормотворчій та аналітичній діяльності щодо охорони об’єктів інтелектуальної власності. Зокрема, у 2019 р. Центром було підготовлено рекомендації щодо аналізу проекту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020-2025 рр.

Міжнародне співробітництво.

Центром було налагоджено співпрацю з міжнародними фахівцями, експертами та практиками у сфері інтелектуальної власності та міжнародними установами, навчальними закладами, юридичними компаніями, що спеціалізуються у цій сфері, зокрема:

- Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) щодо здійснення міжнародних навчальних програм у сфері інтелектуальної власності, що реалізувалося у формі проведення Літньої школи з інтелектуальної власності за програмою ВОІВ у 2017 р. та WIPO-Ukraine Summer School on Intellectual Property у 2018 році;

- Університетом імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), запрошений експерт – Ramūnas Birštonas, доктор права, доцент юридичного факультету;

- Варшавським університетом (м. Варшава, Польша), запрошений експерт – Łukasz Żelechowski, доктор права, ад’юнкт кафедри інтелектуальної власності і нематеріальних благ факультету права та адміністрації, патентний повірений;

- Дослідницьким центром з IP/IT (iCLIC/ILAWS) Саутгемптонського університету, запрошений експерт – Eleonora Rosati, провідний фахівець світового рівня з права інтелектуальної власності;

- Патентними повіреними зарубіжних держав: Irakli Gvilia (м.Тбілісі, Грузія) і Jakub Sielewiesiuk (ЄС).

Співробітники Центру беруть участь у закордонних наукових стажуваннях.

Зокрема, з 22 по 29 червня 2017 р. к.ю.н., доцент Комзюк Л.Т. пройшов стажування і проводив наукові дослідження актуальних проблем інтелектуальної власності на факультеті права, адміністрації та економіки Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща). Під час стажування відбулось обговорення питання про можливість подання спільної заявки на отримання гранту ЄС для дослідження теми «Еволюція охорони особистих немайнових прав на твір у Центрально-Східній Європі в контексті європейської інтеграції».

З 04 по 12 травня 2019 р. к.ю.н., доцент Носік Ю.В. перебував у відрядженні до Університету св. Мартіна (м. Буенос Айрес, Аргентина), де взяв участь в роботі Всесвітнього кампусу з прав людини та представив у складі міжнародної дослідницької ad-hoc групи (Україна, Білорусь, Вірменія, Киргизстан) з презентацію на тему: «Sustainable performance of human rights as the strategy in the new technologies' era».

Плани та перспективи діяльності Центру:

- Оновлення та доопрацювання окремого веб-сайту Центру ІВ у домені .knu.ua;

- відкриття відповідно до Меморандуму про співпрацю між КНУ імені Т. Шевченка та Українським альянсом по боротьбі з підробками та піратством у приміщенні головного корпусу Університету постійного діючого Музею підробок та проведення просвітницької кампанії щодо проблеми контрафактних товарів;

- подальше співробітництво з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) та Національним офісом інтелектуальної власності (НОІВ) щодо реалізації міжнародних навчальних програм у сфері інтелектуальної власності;

- підготовка разом з співробітниками кафедри інтелектуальної власності підручника «Право інтелектуальної власності» для студентів юридичних вузів та факультетів;

- надання правової допомоги щодо охорони і захисту прав інтелектуальної власності працівникам та студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка.