Звіт про діяльність науково-освітнього Центру з інтелектуальної власності

ЗВІТ

про діяльність

Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності

(за період 2017-2019 рр.)


Науково-освітній центр з інтелектуальної власності, створений на юридичному факультеті у 2017 р. на виконання спільного наказу ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка і президента Національної академії правових наук України на базі кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету.

У співпраці з кафедрою інтелектуальної власності та НДІ інтелектуальної власності НАПрН України та забезпечує реалізацію:

 • спільних освітньо-професійних, освітньо-наукових та навчальних програм, підвищення кваліфікації у сфері охорони прав інтелектуальної власності;

 • підготовку наукових експертних висновків з питань інтелектуальної власності (в тому числі наукову експертизу нормативно-правових актів);

 • консультує викладачів та студентів університету;

 • проводить просвітницькі заходи з питань інтелектуальної власності для широкої громадськості.

Науково-освітній центр з інтелектуальної власності реалізує покладені завдання у наступних напрямках:

 1. Науково-практична діяльність

За період з 2017-2019 рр. Науково-освітній центр з інтелектуальної власності забезпечив організацію, проведення та брав участь у наступних заходах:

- Круглого столу: «Актуальні проблеми реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції» (19 травня 2017 р.).

- Круглого столу: «Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації» (15 червня 2017 р.).

- Круглого столу: «Плагіат або правомірне запозичення: як розрізнити» (21 вересня 2017 р.).

- 28 вересня 2017 року разом кафедрою інтелектуальної власності КНУ та НДІ інтелектуальної власності НАПрН України проведено V Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності. В рамках проведення конференції Центр ІВ разом з кафедрою інтелектуальної власності КНУ і Патентно-правовою фірмою «Пахаренко і партнери» долучився до соціальної акції «Я купую справжнє! Я не купую підробок!» в рамках безстрокової просвітницької кампанії «Дні боротьби з підробками та піратством в Україні». Зокрема, у фойє головного корпусу КНУ було розгорнуто мобільний Музей Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством УАПП.

- Центр разом з ГО «Клуб інтелектуальної власності» провели обговорення теми «Роль юриста в кіно». Спікером виступила відомий юрист, керівник юридичного департаменту телеканалу СТБ Марина Корнієнко (5 жовтня 2017 р.).

- На базі юридичного факультету КНУ відбувся заключний етап UBA Students' League Moot Competition on Intellectual Property 2.0, в якому якості суддів виступили співробітники Центру ІВ Л. Комзюк та К. Зеров (22-24 березня 2018 р.).

- Центр ІВ та ГО «Клуб інтелектуальної власності» провели тренінг «Міжнародна реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності», спікером якого виступив патентний повірений, судовий експерт А. Атаманчук (30 березня 2018 р.).

- 26 квітня 2018 р. в стінах Київського національного університеті імені Тараса Шевченка за підтримки кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України та Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством (УАПП) відбулася відкрита лекція до Міжнародного дня інтелектуальної власності. В рамках свята відбулися цікаві виступи провідних спеціалістів з питань інтелектуальної власності та пройшла соціальна акція «Я купую справжнє! Я не купую підробок!» безстрокової просвітницької кампанії «Дні боротьби з підробками та піратством в Україні» Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством (УАПП).

- Центр ІВ та ГО «Клуб інтелектуальної власності» провели тренінг «Визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисні моделі та промислові зразки у судовому порядку», в ході якого представив презентацію д.ю.н., начальник відділу сприяння захисту прав ДП «Український інститут інтелектуальної власності» М. Потоцький (27 квітня 2018 р.).

- Центром ІВ у співпраці з кафедрою інтелектуальної власності юридичного факультету, кафедрою економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка та Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України проведено ІІ щорічний Круглий стіл «Актуальні проблеми реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції» (25 травня 2018 р.).

- Центр з інтелектуальної власності спільно з ГО «Клуб інтелектуальної власності» за підтримки НДІ інтелектуальної власності НАПрН України провели майстер-клас «Еквівалентність ознак винаходів та корисних моделей: практика застосування» (1 червня 2018 р.).

- Співробітники Центру ІВ Ю. Носік, К. Зеров та О. Старовіт взяли активну участь у роботі WIPO-Ukraine Summer School on Intellectual Property-2018, яка проводилась Всесвітньою організацією інтелектуальної власності на базі КНУ (з 16 по 27 липня 2018 р).

- Центром ІВ разом кафедрою інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України за підтримки МЕРТ і МОН України було проведено VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри». В рамках проведення конференції було проведено соціальну акцію «Я купую справжнє! Я не купую підробок!» в межах безстрокової просвітницької кампанії «Дні боротьби з підробками та піратством в Україні» від Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством (УАПП) за підтримки компанії «Пахаренко і партнери» (27 вересня 2018 р.).

- Центр ІВ разом з кафедрою ІВ організували проведення лекції для студентів та аспірантів від Максима Наумко - представника робочої групи з адаптації ліцензій Creative Commons до українського законодавства на тему: «Creative Commons» (23 листопада 2018 р.).

- Центр разом з ГО «Клуб інтелектуальної власності» провели обговорення теми «Подолання відмови у реєстрації прав на ТМ: теорія і практика». Спікерами виступили практикуючі юристи: А. Атаманчук, Л. Запорожець, Ю. Охромєєв (25 березня 2019 р.).

- З 28 по 30 березня 2019 року Центр з інтелектуальної власності, ГО «Клуб інтелектуальної власності» та НДІ інтелектуальної власності НАПрН України у співорганізації з Лігою студентів АПУ та Патентно-юридичною компанією IPStyle провели UBA Students' League Moot on Intellectual Property 3.0, перемогу в якому виборола команда з КНУ імені Тараса Шевченка.

- Центр ІВ та ГО «Клуб інтелектуальної власності» провели тренінг «Виробництво промислових товарів з використанням об’єктів авторського права: чи є порушення?», спікером якого виступив керуючий партнер ЮФ «Чернобай та партнери» О. Чернобай (21 травня 2019 р.).

- IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем економіки інтелектуальної власності: «Розвиток інтелектуального капіталу та його складових в аспекті процесів інтелектуалізації, капіталізації та трансформації. Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності» (24 травня 2019 р.).

 • Круглого столу: «Актуальні проблеми реформування національної системи правової охорони інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції України» (14 червня 2019 р.).

 • Центром ІВ разом кафедрою інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України за підтримки МЕРТ і МОН України було проведено VIІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри» (27 вересня 2019 р.).

 • Центром ІВ було організовано проведення відкритої лекції «Практика IT права в Україні» від керівника IT практики міжнародної юридичної фірми MorisGroup М. Торубки (16 жовтня 2019 р.).

 • 28 по 29 листопада 2019 року разом кафедрою інтелектуальної власності КНУ та НДІ інтелектуальної власності НАПрН України тощо проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві».

 • 16 грудня 2019 року співробітники Центру А. Кодинець, Л. Комзюк, А. Ярмолюк, І. Волинець взяли участь у Парламентських слуханнях «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні», що були проведені у Верховній Раді України. В рамках яких було здійснено обговорення проекту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020-2025 рр.

Крім того, Центр разом з ГО «Клуб інтелектуальної власності» щомісячно організовує зустрічі студентів юридичного факультету з відомими фахівцями та юристами-практиками (адвокатами, судовими експертами, патентними повіреними) у сфері інтелектуальної власності.

 1. Міжнародне співробітництво

Упродовж 2017-2019 рр. Центром інтелектуальної власності було налагоджено співпрацю з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) щодо здійснення міжнародних навчальних програм у сфері інтелектуальної власності, що реалізувалося у проведенні WIPO-Ukraine Summer School on Intellectual Property 2018 р. та Літньої школи з інтелектуальної власності за програмою ВОІВ (2017).

Центр відвідав для наукових досліджень Рамунас Бірштонас, доктор права, доцент юридичного факультету Університету імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва). У зустрічах і наукових дискусіях з ним взяли участь Л. Комзюк, А. Кодинець, Ю. Носік та інші співробітники кафедри інтелектуальної власності (27 квітня 2017 року).

З 22 по 29 червня 2017 р. співробітник Центру Л. Комзюк пройшов стажування і проводив наукові дослідження актуальних проблем інтелектуальної власності на факультеті права, адміністрації та економіки Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща). Під час стажування відбулось обговорення питання про можливість подання спільної заявки на отримання гранту ЄС для дослідження теми «Еволюція охорони особистих немайнових прав на твір у Центрально-Східній Європі в контексті європейської інтеграції».

8 вересня 2018 р. відбулась зустріч співробітника Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності Л. Комзюка з доктором права, ад’юнктом кафедри інтелектуальної власності і нематеріальних благ факультету права та адміністрації Варшавського університету, патентним повіреним Польщі Лукашем Желєховскі. Шановний гість, який також прочитав курс лекцій про право інтелектуальної власності Польщі в Центрі польського права юридичного факультету, висловив велике зацікавлення у подальшій співпраці з Центром з інтелектуальної власності і кафедрою інтелектуальної власності. Обговорено можливість започаткування кількох спільних наукових проектів у сфері інтелектуальної власності. У зустрічах і наукових дискусіях з ним також взяли участь інші співробітники кафедри інтелектуальної власності

6 вересня 2018 року Центр ІВ, кафедра інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з патентно-юридичною компанією IPStyle провели інформативну зустріч із компетентними фахівцями Irakli Gvilia і найпершим патентним повіреним ЄС в Польщі Jakub Sielewiesiuk, метою якої став ефективний обмін міжнародним досвідом фахівців Грузії, Польщі та України у сфері інтелектуальної власності.

Протягом 2018 р. тісно співпрацювали з Центром польського права КНУ. Зокрема, Л. Комзюк надавав нормативно-правові та наукові джерела з права інтелектуальної власності України для підготовки лекцій з інтелектуальної власності в рамках Школи польського права, яку проводили професори факультету права та адміністрації Варшавського університету на базі Центру польського права КНУ, а також пройшов повний цикл навчання у зазначеній Школі й отримав сертифікат про підвищення кваліфікації.

Центр підтримує тісні контакти з зарубіжними фахівцями і науковцями у сфері права інтелектуальної власності. Так, 13 квітня 2019 року Центр разом з Американським центром загального права (ACLC) та кафедрою інтелектуальної власності організував зустріч з відомим фахівцем у сфері права інтелектуальної власності Елеонорою Розаті та було налагоджено співпрацю з дослідницьким центром з IP/IT (iCLIC / ILAWS) Саутгемптонського університету.

Співробітник Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності к.ю.н., доцент Носік Ю.В. у період з 04 травня 2019 р. по 12 травня 2019 р. перебував у відрядженні до Університету св. Мартіна (Universidad de San Martin), м. Буенос Айрес, Аргентина, де взяв участь в роботі Всесвітнього кампусу з прав людини та представив у складі міжнародної дослідницької ad-hoc групи (Україна, Білорусь, Вірменія, Киргизстан) презентацію на тему: «Sustainable performance of human rights as the strategy in the new technologies' era».

 1. Правова допомога

У межах своєї діяльності співробітники Центру надають професійну допомогу та проводять консультаційну роботу з питань охорони і захисту прав інтелектуальної власності працівникам та студентам Університету. Зокрема, у травні 2018 р. співробітники Науково-освітнього центру з інтелектуальної власності сприяли стажуванню студентів у провідних юридичних фірмах України (наприклад, «Ілляшев та Партнери»), а також сприяли участі студентів у зустрічах з керівниками практики та керуючими партнерами АО «PwC Legal Україна». У травні 2019 р. була проведена претензійна робота щодо захисту прав інтелектуальної власності д.і.н., доцента кафедри історії мистецтв Казакевича Г.М. щодо твору, незаконно розміщеного у мережі Інтернет.

 1. Плани та перспективи діяльності Центру

- Оновлення та переробка інформативного та досконалішого за інтерфейсом окремого веб-сайту Центру ІВ у домені .knu.ua., який невдовзі розпочне функціонувати замість актуальної сторінки Центру ІВ на веб-сайті юридичного факультету КНУ;

- відкриття відповідно до Меморандуму про співпрацю між КНУ імені Т. Шевченка та Українським альянсом по боротьбі з підробками та піратством у приміщенні головного корпусу Університету (ауд. 166) постійного діючого Музею підробок та проведення просвітницької кампанії щодо проблеми контрафактних товарів;

- подальше співробітництво з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) та Національним офісом інтелектуальної власності (НОІВ) щодо реалізації міжнародних навчальних програм у сфері інтелектуальної власності;

- підготовка разом з співробітниками кафедри інтелектуальної власності підручника «Право інтелектуальної власності» для студентів юридичних вузів та факультетів;

- надання правової допомоги щодо охорони і захисту прав інтелектуальної власності працівникам та студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Директор Науково-освітнього центру

з інтелектуальної власності Носік Ю.В.