НПА

Детальний аналіз та перелік основних нормативно-правових актів у сфері інтелектуальної власності 

Авторське право і суміжні права

Міжнародні НПА: 

Національні НПА: 

Право промислової власності

Патентне право

Міжнародні НПА: 

Національні НПА: 

Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Міжнародні НПА: 

Національні НПА: 

Інші (нетрадиційні) об'єкти права інтелектуальної власності

Міжнародні НПА: 

Національні НПА: 

база даних wipo lex

WIPO Lex дозволяє абсолютно безкоштовно отримати доступ до світового фонду правової інформації в області інтелектуальної власності (ІВ). База даних WIPO Lex включає три розділи: закони і підзаконні акти в галузі ІВ, договори ВОІВ та договори в галузі ІВ ​​інших суб'єктів і судові рішення в сфері ІВ.                           Джерело (більш детально)

WIPO Docket newsletter

WIPO Docket - це інформаційний бюлетень, в якому містяться новини та заходи, пов'язані з діяльністю ВОІВ в підтримку судових органів, а також інформаційні ресурси, що стосуються судової практики вирішення спорів у сфері ІВ в світі. Джерело (більш детально)