науково-освітній центр з інтелектуальної власності

Історія

Науково-освітній центр з інтелектуальної власності, створений на юридичному факультеті у 2017 році на виконання спільного наказу ректора КНУ імені Тараса Шевченка і президента Національної академії правових наук України на базі кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету (з 2020 року - кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права) КНУ імені Тараса Шевченка, у співпраці з НДІ інтелектуальної власності НАПрН України.

Мета

Реалізація освітньо-професійних, освітньо-наукових та наукових програм, підвищення кваліфікації працівників державної системи правової охорони інтелектуальної власності, підготовка наукових експертних висновків з питань інтелектуальної власності, консультація викладачів та студентів Університету, а також проведення просвітницьких заходів з питань інтелектуальної власності для широкої громадськості.

НашА діяльність

  • створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері освітньої, наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки у сфері інтелектуальної власності для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб;

  • забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної творчості, сприяння розвитку освітньої та наукової діяльності у підприємницькому секторі;

  • розробка рекомендацій щодо удосконалення вітчизняної освітньо-наукової інфраструктури та системи проведення фундаментальних та прикладних досліджень, зокрема у ВНЗ, з проблем інтелектуальної власності;

  • розробка рекомендацій щодо визначення змісту компетентностей та кваліфікацій, які набуваються у процесі отримання освіти за напрямом "Інтелектуальна власність";

  • створення сприятливих умов для реалізації академічної мобільності студентів та педагогічних працівників;

  • створення умов для підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ та наукових працівників з напряму спеціалізації.

Споріднені національні та міжнародні організації (заклади, установи) у сфері інтелектуальної власності